Bæredygtigt rådgivning hos Nymann & Juhl

Bæredygtig rådgivning

Vores kerneydelse er at hjælpe vores kunder med at få godkendt deres byggeprojekter hurtigt og effektivt. Som en hjælp til den private eller erhvervskunden yder vi også hjælp til lovliggørelse af eksisterende byggeri, som indtil nu ikke har været lovliggjort. 

Med stadig større og nødvendig opmærksomhed på bæredygtighed generelt i samfundet, har vi prioriteret, i vores arbejde, at vi naturligvis også vil hjælpe vores kunder med rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri og i arbejdet vil vi arbejde med følgende tre indsatsområder.

Bæredygtigrådgivning

Kvalitet og lovliggørelse (nye klimakrav)

Nymann og Juhls primære arbejdsområde er byggerådgivning. Derfor er vores vidensgrundlag fundamentalt for, at vi kan levere rådgivning af høj kvalitet. Derfor holder vi os altid ajour med nyeste viden indenfor vores branche, særligt omkring bæredygtighed, bl.a. gennem vores medlemskab i Konstruktørforeningen, for at kunne rådgive vores kunder bedst muligt.

Alt nybyggeri er omfattet af nye klimakrav, der fra 1. januar 2023 blev en del af bygningsreglementet. Det betyder, at alt nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkningen, CO2-udledningen, ved at lave en livscyklusvurdering (LCA) som udregner relaterede udledninger – de miljømæssige konsekvenser og påvirkninger ethvert byggeri har. I de nye klimakrav er der fastsat en grænseværdi for den samlede miljøpåvirkning for større nybyggerier. Vi hjælper vores kunder med at få denne dokumentation i hus, så de nye krav overholdes. 

Som en effekt af de nye krav, har vi optimeret vores interne processer ved at vores medarbejdere har deltaget i relevante kurser for at sikre os at de har de rette kompetencer til at arbejde med livscyklusanalyser i byggeriet. 

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri

Vi vil gerne bidrage aktivt til, at byggerier bliver mere bæredygtige, og vi vil gerne tage ansvar for at inspirere og påvirke, når muligt. 

I de konkrete opgaver er det derfor naturligt for os at rådgive kunderne i mere ansvarlige materialevalg, såsom materialer med f.eks. Cradle2Cradle, eller FSC/PEFC-certificeringer eller svanemærkning. 

Cradle2cradle certificering vurderer påvirkningen fra produktion og selve produktet i hele livscyklussen mens FSC/PEFC sikrer at der ikke sker ulovlig skovhugst. Svanemærket sætter krav til hele produktets livscyklus fra at være en råvare, til det bliver produceret, anvendt, genbrugt, recirkuleret og til sidst ender som affald. At rådgive kunder til at vælge materialer med bl.a. disse certificeringer bliver særligt et fokus fremadrettet og et område som vi hele tiden bliver klogere på med ny viden.

Vores mål er, at materialevalg med lavere klimatryk bliver en central del af vores rådgivning. Derfor er dokumentation i form af LCA’er og miljøvaredeklarationer (EPD’er), som beskriver materialers klimapåvirkning, et vigtigt værktøj. Med disse værktøjer kan vi rådgive kunderne bedre i hvilke byggeløsninger der vil have mindst mulig negativ klimapåvirkning. Den viden er utrolig vigtig for os og har stor betydning for vores øget fokus på bæredygtigt byggeri. 

Livskvalitet og effektivitet

Livskvalitet og effektivitet

Nymann & Juhl arbejder både med private og erhvervskunder. I arbejdet med vores erhvervskunder, som ofte er håndværksvirksomheder, er det vigtigt, at vi altid lever op til kundernes krav til kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Gennem årene har vi oplevet stor tilfredshed fra vores erhvervskunder og de vender regelmæssigt tilbage til os, når de har brug for byggerådgivning. Vi står altid klar, hvis de har nogle særlige krav, som vi skal forholde os til. Det vigtigste for os, er at de bliver rådgivet bedst muligt, så de også kan levere et godt produkt videre til deres kunder. 

I arbejdet med private kunder, er det særligt vigtigt, at vi formår at forstå og hjælpe med at realisere kundens livsdrømme. Det er ikke hver dag at man renoverer eller bygger nyt – det har derfor stor betydning og værdi for kunden. Det er essentielt for os at forstå den private kundes ønsker og at hjælpe dem med at realisere dem. 

Selvom vi oplever tilfredse kunder, vil vi begynde at måle konkret på det og oprette et kundetilfredshedssystem. Her vil vi spørge ind til oplevelse af vores rådgivning, inklusiv arbejdet med bæredygtighed, så vi kan lære noget af kundernes oplevelser og processen. 

Gå til