Ansvarlig arbejdsplads hos Nymann & Juhl

Ansvarlig arbejdsplads

En ansvarlig arbejdsplads hænger uløseligt sammen med en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udvikles og støttes i en sundere livsstil. En ansvarlig arbejdsplads betyder også for os, at vi som virksomhed bliver mere tydelige omkring, at vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtig verden, og hvordan vi vil gøre det i Nymann & Juhl. Vi øger fokus på den ansvarlige arbejdsplads gennem tre definerede indsatsområder.

Arbejdssikkerhed og -sundhed

Arbejdssikkerhed og -sundhed

Medarbejdersikkerhed og -sundhed er et grundvilkår hos Nymann & Juhl. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert, sunde og glade på arbejde. Som kollegaer er vi meget opmærksomme på hinandens behov og respekterer forskelligheder. Trivsel på arbejdspladsen er nemlig essentiel for os. Derfor forsøger vi altid at sætte et hold af mennesker, der trives i arbejdet og med hinanden.

Den øverste ledelse afholder jævnligt møder med medarbejderne og værner om en fri og direkte dialog, hvor udfordringer kommer frem og kan blive løst. For at skabe et godt sammenhold blandt kollegaerne afholder vi også jævnligt sociale arrangementer, hvor vi prioriterer at bruge de lokale faciliteter for at støtte op om lokalsamfundet. 

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Kompetenceudvikling er en central del af at drive rådgivningsvirksomhed, idet vi skal sikre, at vi har indgående kendskab til og kan rådgive indenfor den nyeste og mest relevante lovgivning, f.eks. de nye krav til nybyggeri. Vores medarbejdere kommer løbende på kursus når behovet opstår eller hvis de har specifikke ønsker. 

Vi ønsker en mangfoldig arbejdsplads på bl.a. køn og alder. Godt halvdelen af vores medarbejder i dag er kvinder og vi tror på, at en mangfoldig arbejdsstyrke giver god forretningsmæssig værdi, særligt i en branche som ellers ofte mangler kvindelige medarbejdere. 

Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og vil gerne hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. Vi ønsker at tage et ansvar som virksomhed og at få udviklet og hjulpet den enkelte godt videre. Vi ansætter gerne personer i f.eks. fleksjob og vi er en del af Code of Care i både Favrskov og Norddjurs kommune. Code of Care er en nonprofitorganisation, som hjælper personer med psykiske og fysiske udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi ansætter også gerne praktikanter, så de både kan teste deres kompetencer og finpudse dem, og samtidig dele ud af den nyeste viden fra deres uddannelse. På den måde bliver vi alle, nye som gamle, klogere og får styrket vores kompetencer. 

God selskabsledelse

God selskabsledelse

Vi har nedsat en ESG-styregruppe, som har ansvaret for arbejdet med bæredygtighed. Her bliver nye tiltag diskuteret og igangsat. Vi ønsker at udvikle ESG-politikker for miljø, klima, menneskerettigheder og antikorruption. 

Vi er desuden ved at udvikle en intern personalehåndbog/Code of Conduct som skal være med til at sikre ensretning i vores arbejdsgange, så vi kan bibeholde vores høje kvalitet. 

Vi vægter livet i lokalsamfundet højt og vi ser os selv som en aktiv del af det. Vi støtter gerne lokalsamfundet, bl.a. gennem sponsorater til den lokale dagplejers ladcykel i Hammel, deltagelse i erhvervsmesser, donationer til velgørenhed mm.

Vi er medlem af Konstruktørforeningen, som er et netværk og fagforening for bygningskonstruktører. Her har vi mulighed for at tilegne os ny viden om faget og om tendenser med særlig fokus på bæredygtighed i byggebranchen.

Vi er også en del af de lokale erhvervsnetværk, hvor vi bidrager til at styrke det lokale erhvervsliv gennem netværksgrupper og -foreninger, hvor vi får viden og har mulighed for at finde nye måder at støtte lokalsamfundet. 

Gå til