Brandteknisk rådgivning ved Nymann & Juhl

Nymann & Juhl

Certificeret Brandrådgivning (BK2)

Vi er dine specialister inden for brandsikring af bygninger

Når du skal bygge, er der mange faktorer, der skal tages i betragtning, herunder brandsikkerhed. En brandteknisk rådgiver kan hjælpe med at sikre, at bygningen er så sikker som mulig i forhold til brand, og at alle krav overholdes i forhold til lovgivning og regler.

Som brandteknisk rådgiver har vi både teoretisk og praktisk viden om brandforebyggelse og -bekæmpelse og kan rådgive om, hvordan man kan optimere bygningskonstruktionerne for at opnå en større sikkerhed i tilfælde af brand.

Har du brug for hjælp til brandtekniskrådgivning er du velkommen til at kontakte os til en helt uforpligtende snak om dit byggeri. 

Brandteknisk rådgivning

Brandteknisk rådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning indenfor alle typer byggeri i brandklasse 2 – både i forbindelse med nybyg, ombygninger, tilbygninger, renovering og lovliggørelser. Som brandrådgivere kan vi hjælpe dig i alle byggeriets faser fra tegninger til projektering og udførsel. 

Hos os får du kvalificeret brandrådgivning af erfarne rådgivere, der har styr på den nyeste lovgivning så du er sikret, at dit byggeri lever op til myndigheds brandkravene. 

En brandrådgivers rolle er at dokumentere, at byggeriet overholder de præ-accepterede løsninger i bygningsreglementet kapitel 5 vedrørende bestemmelser om brand, når der søges om byggetilladelse.

Den brandtekniske dokumentation består blandt andet af tegningsmateriale, brandstrategier, kontrolplaner med mere.

Kravene til brandteknisk rådgivning varierer afhængigt af bygningens type, størrelse, placering, højde og anvendelse. Derfor er det afgørende at søge professionel rådgivning fra en brandteknisk ekspert, der kan vejlede om de nødvendige krav og procedurer i forhold til det konkrete byggeprojekt.

Byggeri placeret i brandklasse 2 skal have en certificeret BK2 brandrådgiver tilknyttet.

Er du i tvivl? Så kontakt os endelig. Så kigger vi på dit projekt sammen.

Certificeret brandrådgiver

BK2

Certificeret brandrådgiver – Brandklasse 2

Vi rådgiver om brandsikring i alle typer af projekter – små som store. 

Vi har internt certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2), der servicerer vores kunder i hele landet.

Som brandrådgivere har vi en bred erfaring inde for byggeri og holder løbende vores kompetencer ved lige, så vi kan yde kvalificeret rådgivning, og du er sikret, at vi altid er opdateret på nyeste lovgivning.

På den måde, kan vi hjælpe dig igennem alle byggeriets faser, så du ikke skal hold styr på for mange løse ender og kun have kontakt med én rådgiver i løbet af byggeriets tilblivelse fra start til slut. 

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation er en vigtig del af enhver bygning, da den giver dokumentation for, at de nødvendige brandtekniske foranstaltninger er blevet implementeret korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder.

Brandteknisk dokumentation omfatter en række forskellige dokumenter og tegninger, herunder brandplaner, brandtekniske rapporter, evakueringsplaner, brandskiltning og tekniske tegninger. Disse dokumenter kan være påkrævet af myndighederne, og det er vigtigt at sikre, at de er korrekte og opdaterede.

Som brandtekniskrådgivere kan vi hjælpe med at udvikle og implementere den nødvendige brandtekniske dokumentation for dit byggeprojekt. Vi kan også hjælpe med at evaluere og forbedre eksisterende dokumentation for at sikre, at den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Afhængigt af sagstypen kan nogle dokumenter sammenskrives fx ved mindre ombygnings- og renoveringssager.

Få hurtig hjælp

Send dit spørgsmål direkte til vores brandtekniskerådgiver eller en beskrivelse af dit byggeprojekt, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvad er brandteknisk rådgivning?

Brandteknisk rådgivning er en proces, der indebærer at evaluere og identificere risici i forhold til brand i bygninger, samt udvikle og implementere en strategi for at minimere risikoen for brand og øge sikkerheden for personer og ejendom. En brandteknisk rådgiver vil undersøge bygningskonstruktionerne, materialerne, flugtveje og redningsåbninger samt andre relevante faktorer for at sikre, at bygningen overholder alle gældende love og regler.
 

Dokumentation af brandforhold

Vi kan rådgive dig inde for alle discipliner af brandteknisk rådgivning herunder udarbejdelse af brandteknisk dokumentation for alle typer af byggeri. 

Vi udarbejder alt relevant dokumentation til ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagning i brandklasse 2 herunder: 

  • Starterklæring og sluterklæring (BK2)
  • Indplacering i brandklasse 
  • Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
  • Brandstrategi og brandteknisk redegørelse 
  • Brandplaner og situationsplaner
  • Evakueringsplaner
  • Drift-. Kontrol og vedligeholdelsesplaner, skræddersyet det enkelte projekt.
  • Brandtekniske kontrolplaner og rapporter for design, projektering og udførelse

For at sikre at myndighedsprocessen glider lettest muligt, anbefaler vi, at du får en brandrådgiver med ind i byggeprojektet tidligt i processen.
 

Hvordan kan en brandteknisk rådgiver hjælpe med dit byggeprojekt?

En brandteknisk rådgiver kan hjælpe med at sikre, at bygningen er bygget i overensstemmelse med bygningsreglementet. Vi kan også hjælpe med at udvikle en brandstrategirapport og rådgive om, hvordan man kan optimere bygningskonstruktionerne for at opnå en større sikkerhed i tilfælde af brand.

En brandteknisk rådgiver vil også være opmærksom på, hvordan forskellige brandscenarier kan påvirke forskellige typer bygninger, og de vil kunne give rådgivning om, hvilke specifikke foranstaltninger der kan træffes for at mindske risikoen for brand og sikre hurtig og sikker evakuering i tilfælde af en nødsituation.
 

Hvad er kravene for brandteknisk rådgivning i forbindelse med byggeri?

Kravene for brandteknisk rådgivning i forbindelse med byggeri er fastsat af bygningsreglementet. Der er flere forskellige kategorier af anvendelse af bygninger, der har forskellige krav til de brandtekniske. For eksempel kræver nogle typer af bygninger en uafhængig brandteknisk rådgiver, mens andre typer af bygninger kun kræver en brandteknisk rådgiver i visse faser af byggeriet.

Det er vigtigt at forstå, at kravene til brandteknisk rådgivning varierer afhængigt af projektets omfang, da man kigger på bygningens type, placering, højde og størrelse samt bygningens anvendelse. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning fra en brandteknisk ekspert, der kan vejlede om de nødvendige krav og procedurer i forhold til det konkrete byggeprojekt.