Myndighedsbehandling og byggetilladelse
Byggetilldelse

Myndighedsbehandling og Byggetilladelse

Skal du i gang med at opføre et nyt byggeri, kan vi hjælpe dig godt fra start med myndighedsbehandlingen og byggetilladelsen.

Vi kan eksempelvis hjælpe dig med:
- Dispensationer i forhold til afstandskrav til skel, vandløb, veje, beboelse mv.
- Nedrivningstilladelser
- Byggetilladelse
- Plantegning
- Facadetegning
- Brandteknisk redegørelse

Uanset hvor du er i processen, kan vi springe til og hjælpe dig i mål med byggeanmeldelsen.

Myndighedsbehandling ved byggesagkyndig Casper Juhl

Vi bestræber os på at være

Din genvej til byggetilladelse

Omfanget af byggeanmeldelsen er meget forskelligt fra sag til sag, men i mange tilfælde kan vi klare alt via telefon og e-mail. På den måde kommer vi hurtigt i gang med din byggesag, og du sparer både tid og penge. Som rådgiver kan vi få adgang til din sagsmappe på et hvilket som helst tidspunkt i processen. Det betyder, at vi ikke behøver at oprette en ny sag. Vi tager blot over der, hvor du slap.

Du står sikkert og gerne vil hurtigt i gang med dit byggeprojekt - og det forstår vi godt!
Vi bestræber os på at hjælpe dig i gang hurtigst muligt, så du kan komme i mål – typisk inden for et par uger.
Den samlede sagsbehandlingstid afhænger dog af behandlingstiden i din kommune. Den kan du tjekke via linket her

Der er store regionale forskelle på behandlingstiden. Ved at sende de rigtige dokumenter ind fra starten sikrer du, at sagsbehandlingen går så hurtigt som muligt.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende telefonisk gennemgang af sagen. Herfra kan vi drøfte mulighederne og tidshorisonten.

Vi er specialister i myndighedsbehandling

De fleste af vores byggerådgivere er tidligere sagsbehandlere ved kommunen og har derfor indgående kendskab til processerne. Vi har specialiseret os i at hjælpe private og virksomheder med at søge byggetilladelser, lovliggørelser og færdigmeldinger. Vi ved ofte, hvad den enkelte kommune har af krav til dokumentation samt mulighederne for at søge dispensation i den pågældende kommune.

Vores mål er altid at få vores kunder hurtigst muligt igennem systemet. Vi arbejder i tæt dialog med landets kommuner og er altid opdateret på lovgivningen. Vi tør godt sige, at vi har ”insider”-erfaring i, hvad der skal til for at få en byggesag godkendt - hurtigt og effektivt.

Hvad kan der ske, hvis du bygger uden tilladelse?

Hvis kommunen opdager, at du har bygget uden byggetilladelse, kan du få et påbud om at søge det lovliggjort, og i værste tilfælde kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen. Det kan for eksempel ske, hvis byggeriet ikke lever op til bygningsloven, kravene i bygningsreglementet, lokalplaner osv.
Der er set flere eksempler på boligejere, som er blevet pålagt at rive en nyopført villa ned eller foretage væsentlige ændringer i byggeriet.

Vi står klar til at hjælpe dig uanset, om du står midt i problemer med byggetilladelse eller skal i gang med et nyt byggeprojekt.

byggetilladelse

Vi kan hjælpe dig med

Vi er altid opdateret på nyeste viden og har har 100% styr på byggeloven og tilladelser, så du ikke behøver tænke på det.  

 

Casper fra Nymann & Juhl Byggerådgivning

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvor du står i forhold til nye eller gamle byggeprojekter, så hjælper vi dig gerne på vej.