Byggetilldelse

Myndighedsbehandling og Byggetilladelse

Skal du i gang med at opføre et nyt byggeri kan vi hjælpe dig godt fra start med myndighedsbehandlingen og byggetilladelsen. 

Vi kan eksempelvis hjælpe dig med:
- Dispensationer ift. afstandskrav til skel, vandløb, veje, beboelse mv.
- Nedrivningstilladelser
- Byggetilladelse
- Plantegning
- Facadetegning
- Brandteknisk redegørelse

Uanset hvor du er i processen kan vi springe til og hjælpe dig i mål med byggeanmeldelsen.

Byggetilladelse

Vi bestræber os på at være

Din genvej til byggetilladelse

Omfanget af byggeanmeldelsen er meget forskellig fra sag til sag, men i mange tilfælde kan vi klare alt via telefon og mail. På den måde kommer vi hurtigt igang med din byggesag, og du sparer både tid og penge. Som rådgiver kan vi få adgang til din sagsmappe på et hvilket som helst tidspunkt i processen. Det betyder, vi ikke skal oprette en ny sag. Vi tager blot over der hvor du slap.

Du står sikkert og gerne vil hurtigt i gang med dit byggeprojekt - og det forstår vi godt! 
Vi bestræber os på, at hjælpe dig i gang hurtigst muligt, så du kan komme i mål – typisk inden for et par uger. 
Den samlede sagsbehandlingstid afhænger dog af behandlingstiden i din kommune. Den kan du tjekke via linket her
Der er store regionale forskelle på behandlingstiden, med ved at sende de rigtige dokumenter ind fra start, sikre du, at sagsbehandlingen går hurtigst mulig. 

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende telefonisk gennemgang af sagen. Herfra kan vi drøfte mulighederne og tidshorisonten.  

Vi er specialister i myndighedsbehandling

De fleste af vores byggerådgivere er tidligere sagsbehandlere ved kommunen og har derfor indgående kendskab til processerne. Vi har specialiseret os i at hjælpe private og virksomheder med at søge byggetilladelser, lovliggørelser og færdigmeldinger. Vi ved ofte, hvad den enkelte kommune har af krav til dokumentation samt mulighederne for at søge dispensation i den pågældende kommune. 

Vores mål er altid er altid at få vores kunder hurtigst muligt igennem systemet. Vi arbejder i tæt dialog med landets kommuner og er altid opdateret på lovgivningen. Vi tør godt sige, at vi har ”insider” erfaring i, hvad der skal til, for at få en byggesag godkendt - hurtigt og effektivt.

Hvad kan der ske, hvis du bygger uden tilladelse?

Hvis kommunen opdager, at du har bygget uden byggetilladelse, kan du få et påbud om at søge det lovliggjort, og i værste fald kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen. Det kan fx ske, hvis byggeriet ikke lever op til byggeloven, kravene i bygningsreglementet, lokalplaner m.m.
Der er set flere eksempler på, at en boligejer er blevet pålagt at rive en nyopført villa ned.

Vi står klar til at hjælpe dig uanset, om du står midt i problemer med byggetilladelse eller skal i gang med et nyt byggeprojekt. 

Myndighedsbehandling ved byggesagkyndig Casper Juhl

Vi kan hjælpe dig med

Vi er altid opdateret på nyeste viden og har har 100% styr på byggeloven og tilladelser, så du ikke behøver tænke på det.  

 

Casper fra Nymann & Juhl Byggerådgivning

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om hvor du står henne i forhold til nye som gamle byggeprojekter, så hjælper vi dig gerne på vej.