Færdigmelding og Ibrugtagningstilladelse
Ibrugtagningstilladelse

Ibrugtagningstilladelse

En ibrugtagningstilladelse (tidligere kaldet en bygningsattest) er en attest, der skal søges og opnås, før en ny bygning eller et nyt anlæg kan tages i brug.

Attesten dokumenterer, at bygningen eller anlægget er i overensstemmelse med gældende love og regler, og at det er sikkert at bruge. For at tilladelsen kan gives, skal det dokumenteres, at alle forskrifter er overholdt f.eks. byggelovgivning, bygningsreglement, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og andre øvrige forskrifter.

Processen med at ansøge om ibrugtagningstilladelse kan variere afhængigt af den pågældende bygning eller anlæg, og det kan være nødvendigt at indhente en række dokumenter og certifikater, før ansøgningen kan behandles. 

Færdigmelding af byggeri

Færdigmelding af byggeri

Færdigmelding af et byggeri er en proces, hvor bygherre eller entreprenør meddeler kommunen, at et byggeri er færdigt og klar til ibrugtagning. Ofte opnåes der sammen med færdigmeldingen også en ibrugtagningstilladelse.

Det kan i forbindelse med færdigmeldingen være nødvendigt at gennemføre yderligere godkendelser og inspektioner, før byggeriet kan tages i brug.

Vi hjælper dig med færdigmelding

Vi har specialiseret os i at hjælpe private og virksomheder let og hurtigt i gennem byggeansøgninger. Vi kan derfor med at sikre den korrekte dokumentation i forbindelse med færdigmelding og ibrugtagningstilladelse.

Vi ved ofte, hvad den enkelte kommune har af krav til dokumentation og er altid opdateret på glædelse lovgivningen. Vi ved hvad der skal til, for at få en byggesag godkendt - hurtigt og effektivt.

Skærpede krav til dokumentation

Det er bygningsejeren, der har ansvaret for, at det færdige byggeri er lovligt. Ved afslutning af byggesagen skal det derfor erklæres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet. Det sker igennem Byg & Miljø.

Det er ikke nok kun at fortælle, at du overholder kravene i Bygningsreglementet. Du skal dokumentere/belyse, hvordan bygningen er opført, og hvordan du har opfyldt funktionskrav og/eller detailkrav.

Da du lavede din byggetilladelse, blev det beskrevet, hvilke tekniske emner (kapitler) dit byggeprojekt indeholder. Ved færdigmelding af byggeri skal du dokumentere hvert enkelt af disse emner, og det kræver indgående kendskab til bygningsreglementet.

Af den grund kan det virkeligt anbefales at have en byggerådgiver med på sidelinjen.

 

 

Hvorfor er det nødvendigt at færdigmelde sit byggeri?

Når du har afsluttet dit byggeri, er det nødvendigt at færdigmelde det hos kommunen. Grunden er, at det skal dokumenteres, at arbejdet er udført i overensstemmelse med din byggetilladelse samt bygningsreglementet.

Du skal altid huske at melde dit projekt færdigt. Det gælder uanset, om byggeriet har krævet byggetilladelse eller ej. Det er fordi oplysningerne bruges til at opdatere BBR, som altid skal være opdateret og korrekt i forhold til din ejendom. Læs vores BBR guide.

 

 

Er det nødvendigt med en ibrugtagningstilladelse for byggeriet? 

Ved ibrugtagningen skal kommunalbestyrelsen foretage en gennemgang af dokumentationen og
konstatere, at der foreligger dokumentation for de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af inden, der kan gives tilladelse til ibrugtagning. 

Visse typer af byggeri er dog undtaget fra krav om ibrugtagningstilladelse, selvom de kræver byggetilladelse. Undtaget fra ibrugtagningstilladelse er følgende:

  • Garager
  • Carporte
  • Udhuse
  • Hønsehuse
  • Drivhuse
  • Overdækkede terrasser
  • og lignende, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse.

 

 

Effektiv hjælp til færdigmelding

Der er mange grunde til, at du bør vælge et erfarent byggerådgivningsfirma til at hjælpe med færdigmelding af byggeri. Nogle af de vigtigste fordele er:

Erfaring: Vores erfarne team har en dyb forståelse for de gældende love og regler, og har sandsynligvis hjulpet med færdigmelding af ligende typer byggeri eller tidligere været i dialog med den pågældende kommune.

Effektivitet: Vores erfaring gør at vi kan håndtere færdigmeldingsprocessen hurtigt og effektivt.

Kvalitetssikring: Vi kan hjælpe med at sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med gældende love og regler, og at det er sikkert at bruge – på den måde opnår vi hurtigst muligt en ibrugtagningstilladelse.

Tidsbesparende: Vi kan spare dig for tid ved at håndtere papirarbejdet og kommunikere med kommunen om detaljerne i færdigmeldingen.

Problemløsning: Vi har kompetencer til at løse eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med færdigmeldingen.

Sparring: Vi kan også fungere som en sparringspartner og rådgiver i forbindelse med byggeprocessen, og kan hjælpe med at sikre at projektet kører så glat som muligt.

Kommunerne anbefaler hjælp fra en byggerådgiver

Der stilles store krav til de ansøgninger, kommunerne modtager. Selvom det ikke er et krav, så anbefaler kommunerne at du søger hjælp hos en professionel rådgiver. Du må dog gerne lave din ansøgning på egen hånd, men erfaringen viser, at det kan blive både dyrt og tidskrævende.

Er dit byggeri indplaceret i brandklasse 2-4 eller konstruktionsklasse 2-4, er der fra d. 1. januar 2020 krav om at der skal bruges en certificeret rådgiver.