Byggetilsyn fra en uvildig rådgiver hjælper dig trygt i mål

Uvildig

Byggetilsyn

Det være en god idé at have en uvildig rådgiver til at føre tilsyn af en byggeproces, så du kan føle dig tryg hele vejen igennem byggeprocessen, uden at skulle bekymre dig om, det byggetekniske. På den måde undgår du fejl og mangler på dit nye hus. 

Som uvildige rådgivere, er vi ikke part i projektet, så vores vurderinger og rapporterede resultater vil være objektive. Vi har en bred viden om byggeprojekter og vil være i stand til at identificere eventuelle problemer tidligt. Tilsynet med byggeprocessen sikrer, at arbejdet udføres i henhold til de relevante standarder og krav. Opstår der problemer under byggeprojektet, vil vi være i stand til at hjælpe med at finde løsninger og minimere forsinkelser. Vi dokumenterer tilsynet og sikre, at alle relevante oplysninger og rapporter er tilgængelige for dig som bygherre. Ofte vil et tilsyn virke præventivt, når håndværkerene ved, at deres arbejde bliver kigget efter i sømmene. 

Alt i alt kan en uvildig rådgiver bringe en stor værdi til et byggeprojekt og sikre, at det bliver gennemført med høj kvalitet og i henhold til de relevante krav og standarder.

Byggetilsyn ved typehuse

Eksternt

Byggetilsyn ved typehuse

Uanset hvor stort et typehusfirma du har valgt, er det i sidste ende håndværkernes arbejde, der skal sikre kvaliteten af dit hus. 
Ofte er det mindre selvstændige håndværkere, der bliver hyret ind til at varetage opførelsen af typehuset. Det er derfor deres niveau og udførsel, der bestemmer kvaliteten af dit færdige typehus. 

Et uvildigt byggetilsyn tilsikre, at der ikke opstår fejl, mangler eller skader på dit nye typehus. 

Som uvildig byggerådgiver kan vi også hjælpe dig med at gennemgå kontrakten fra typehusfirmaet, så du er sikker på, at du ikke pludselig løber i ekstra omkostninger. Læs mere her.

Byggetilsyn

Hvorfor er et byggetilsyn nødvendigt?

Som uvildig rådgiver...

  • har vi ingen interesse i projektet, hvilket garanterer objektiv vurdering og rapportering.
  • har vi den nødvendige ekspertise og erfaring til at identificere potentielle sikkerhedsproblemer og tekniske fejl i projektet.
  • kan vi sikre, at projektet overholder relevante love og regulativer.
  • kan vi sikre, at byggeriet forløber efter projekteringen, så du undgår forsinkelser. 
  • kan vi sikre, at projektet lever op til de forventede standarder for kvalitet og funktionalitet.
  • kan vi hjælpe med at undgå potentielle og uforudsete fejl, som ellers ville resultere i ekstra omkostninger og forsinkelser i projektet.

Du kan altså spare både tid og penge ved at sikre dig, at der føres tilsyn med dit byggeprojekt af en uvildig rådgiver. 

Byggetilsyn & eftersyn

Hvad er et byggetilsyn?

Et uvildigt byggetilsyn er en tredjepart, der laver uafhængige inspektioner ved bygge- og anlægsprojekter. Vores opgave er at sikre, at byggeprojektet overholder de relevante standarder, og at det er sikkert og funktionsdygtigt uden fejl og mangler. 

Et byggetilsyn består af stikprøvekontroller under opførselen af de mest kristiske bygningsdele og konstruktioner – fra støbningen af fundamenter til afleveringsforretningen den dag, huset står færdig.

Som uvildig rådgiver fører vi eksempelvis tilsyn med, om konstruktionerne er opført korrekt efter de gældende regler, samt om byggeriet stemmer overens med projekteringen. 

Kort og godt er et uvildigt byggetilsyn med til at sikre, at du undgår byggesjusk samt at projektet foregår planmæssigt. 

Vi tilbyder også

1 og 5 års eftersyn på nybyggeri og ved forsikringssager

Et 1-års eller 5-års eftersyn på byggeri er en inspektion, der finder sted efter 1 eller 5 år efter en bygning er færdigbygget. Formålet med eftersynet er at kontrollere, om bygningen stadig opfylder de relevante byggetekniske regler og sikkerhedsstandarder, og at eventuelle fejl eller skader er blevet rettet. Eftersynet kan omfatte en inspektion af bygningskonstruktionen, elektriske og mekaniske systemer samt andre relevante funktioner.

Et byggeeftersyn kan være påkrævet af byggelove og regulativer, byggetilladelser eller byggekontrakter. Det er ofte krævet efter en bestemt tidsperiode efter bygningens færdiggørelse, såsom 1 eller 5 år efter færdiggørelsen.

Har du en forsikrings sag, hvor der er mistanke om byggesjusk, kan vi tjekke for fejlberegning og andre mangler i forbindelse med byggeriets opførsel. Formålet med byggetilsynet er at vurdere omfanget af skaden og de nødvendige reparationer for at gendanne bygningen til sin oprindelige tilstand. Resultaterne af byggetilsynet vil typisk bruges af forsikringsselskabet til at vurdere erstatningskrav og afgøre, om det vil dække reparationerne.