Bæredygtig drift hos Nymann & Juhl

Bæredygtig drift

Vores hovedkontor er i Hammel, men vi mødes også med kunder på lokationer i eksempelvis Grenaa og København. Fremadrettet vil vi øge vores fokus på vores drift med henblik på at minimere vores egen negative påvirkning af miljø og klima.

Affald

Affald

Som rådgivningsvirksomhed har vi et meget lille forbrug af materialer. Det begrænser sig til kontorartikler som printerpapir, alm. restaffald, IT-udstyr og kontormøbler, hvilket vi sorterer efter gældende regler. Vi køber genbrug, hvor muligt, og en stor del af vores IT-udstyr, kontormøbler og reklamevarer er genbrug. Et lille, men godt tiltag er at vores kuglepenne er genopfyldelige hvorved vi undgår at smide brugbare kuglepenne ud. Tidligere drak vi vand på flaske, men serverer nu kun vand i karafler. 

Vi er generelt opmærksomme på, hvordan vi kan minimere vores affald gennem små, konkrete hverdagshandlinger. 

Energi

Energi

Et nemt, men utrolig vigtigt tiltag vi har taget for at gøre vores energiforbrug mere bæredygtigt, er at sikre at vores hovedkontor i Hammel bruger 100 % grøn el. Dette valg, er for os en selvfølge. På vores andre lokationer er vi en del af større kontorfællesskaber, og har derfor ikke direkte adgang til at sikre, at vi alene kører på grøn strøm.

Vi vil prioritere at måle og holde øje med vores el- og varmeforbrug med henblik på at identificere, hvordan vi kan reducere forbruget. Vi har reduceret el og varmeforbruget, idet vi slukker eller skruer ned for forbruget i lokaler, vi ikke bruger.

Klima

Klima

Udover at rådgive vores kunder om materialer med lavere klimapåvirkning, vil vi naturligvis også reducere vores egen påvirkning. Her vil vi særligt fokusere på vores transport. Mange af vores kunder tror, at det er nødvendigt at vi kommer ud til huset, byggepladsen eller grunden for at rådgive dem. I vores daglige arbejde er vi dog ikke bundet af nogle fysiske steder, da størstedelen af vores arbejdsopgaver kan laves remote. Vi kan rådgive kunder over hele landet og vi prioriterer at lave så meget som muligt online for at spare på transportomkostninger og kørte km.  

Et af vores mål for vores arbejde med bæredygtighed er at vi vil have udregnet vores klimabelastning for vores direkte udledninger (scope 1), indirekte udledninger i vores drift (scope 2) samt udledninger i vores værdikæde (scope 3). Det vil give os et overblik over vores klimapåvirkning, så vi kan sætte mål for, hvordan vi i de kommende år kan reducere vores påvirkning yderligere. 

Gå til