Hvad kan der ske, hvis du bygger uden tilladelse?
Hvis kommunen opdager, at du har bygget uden byggetilladelse, kan du få et påbud om at søge det lovliggjort, og i værste fald kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen. Det kan fx ske, hvis byggeriet ikke lever op til byggeloven, kravene i bygningsreglementet, lokalplaner m.m.
Der er set flere eksempler på, at en boligejer er blevet pålagt at rive en nyopført villa ned.

Vi står klar til at hjælpe dig uanset, om du står midt i problemer med byggetilladelse eller skal i gang med et nyt byggeprojekt. 

Myndighedsbehandling ved byggesagkyndig Casper Juhl

Vi tilbyder

  • Opdateret viden og 100% styr på byggeloven og godkendelser. 

  • Vi har det samlede overblik.

  • Vi hjælper dig i hus med større ombygninger eller ændringer.

  • Vi kan også hjælpe med at indrette eksempelvis toilet og bad i kælder, eller bygge på 1. sal – som er en udvidelse af boligarealet

  • Hjælp til godkendelser af udestuer, kvist, anneks, tilbygning, skure, carporte mv.
  • Tegninger til byggetilladelse. 
  • Færdigmelding af byggeri.
  • Lovliggørelse af bygninger.
  • Ibrugtagningstilladelse 
Casper fra Nymann & Juhl Byggerådgivning

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om hvor du står henne i forhold til nye som gamle byggeprojekter, så hjælper vi dig gerne på vej.