Byggesagsbehandling for kommuner

Nymann & Juhl tilbyder

Samarbejde om nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager

Vi er bekendte med udfordringerne, kommunerne kan stå med, som kan være lange sagsbehandlingstider og dertilhørende udfordringer med at rekruttere det rette personale. Som konsulenter kan vi yde ekstern bistand til sagsbehandlingen af byggeansøgninger til jeres kommune.

Vi samarbejder allerede med flere kommuner om at få nedbragt og behandlet ventende byggesager, så sagsbehandlingstiden ikke bliver for stor en flaskehals for borgere og virksomheder i kommunen.

Samlet set har vi mere end 26 års erfaring med byggesagsbehandling ved kommuner. Mange af vores konsulenter er tidligere sagsbehandlere ved kommuner, hvorfor det er let for os at etablere et samarbejde.

 

Vi stiller gerne op til et uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå, hvad vi kan hjælpe jer med.

Byggesagsbehandling for kommuner

Billigt og fleksibelt samarbejde

I langt de fleste tilfælde er det ikke en direkte udgift for kommunen, at have os til at behandle sager som eksterne konsulenter. I de fleste aftaler kan udgiften dækkes af gebyret betalt af borgeren.

Vores samarbejde bygger på en fleksibel aftale, hvor vi kan løfte alle opgaver fra vores egne lokationer. Vi har alt udstyr til rådighed, indgående kendskab til gældende lovgivning og er erfaren i de fleste systemer, kommunerne bruger. I behøver derfor ikke stå for oplæring, som ved en ny medarbejder. Vi skal blot have adgang til systemet, en kontaktperson og sager sendt vores vej. 

Målet er, at gøre det så nemt og omkostningsfrit som muligt.

Byggesagsbehandling for kommuner

Fastholdelse af medarbejdere & glade borgere

Sagsbehandlingstiden på lovliggørelse og byggesagsbehandling er i nogle kommuner så lang, at de er nødt til at stoppe tilgangen af sager, for at nedbringe det store efterslæb. Dette er til stor gene for borgerne og erhvervslivet i kommunen. Men også for kommunen selv. En lang sagsbehandlingstid gør kommunen uattraktiv over for både erhverv og private. Men det er også et problem internt hos kommunen, som har svært ved at fastholde gode medarbejdere, der desværre føler sig presset og stresset. 

Der er ingen tvivl om, at det kan være en tung omkostning for kommunen at ansætte, oplære og fastholde dygtige medarbejdere. Med en fleksibel aftale kan vi give en hånd med, når bunken af ventende sager bliver for stor. Vi kan ligeledes hjælpe til ved omorganisering og barsel. 

Byggesagsbehandling for kommuner

Garanti for fuld fortrolighed og sikkerhed

I får jeres egen faste konsulent hos os, og vi tilbyder fuld fortrolighed. Denne person må naturligvis ikke både varetage byggeansøgninger i vores egen byggerådgiverafdeling og være sagsbehandler i samme kommune. Det er en garanti, vi stiller. 

I bestemmer hvordan aftalen udformes og samarbejdet strikkes sammen, så den matcher jeres behov bedst muligt. Vi har aftaler, der bygger på uger, måneder og hen over flere år.

Målet er at sikre borgerne i kommunen en effektiv sagsbehandling fremadrettet.

Lad os aftale et møde

Vi kommer rigtig gerne forbi jeres kommune uanset hvor i landet, til en uforpligtende snak omkring et muligt samarbejde. Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Nymann & Juhl som

Ekstern byggesagsbehandler for kommuner

Som eksterne byggesagsbehandlere hjælper vi kommuner med at nedbringe byggesagsbehandlingstiden – til gavn for både kommune, borgere og erhvervslivet. 

Vores erfaring og ekspertise inden for byggelovgivningen og sagsbehandling gør os i stand til hurtigt at hoppe ombord hos det eksisterende team af byggesagsbehandlere, og hjælpe dem i mål med de mange ventende sager, sådan at servicemålet opnås. Dette kan spare kommunerne for tid og ressourcer, samt sikre en hurtigere og lettere sagsbehandling til gavn for borgere såvel som det eksisterende team på kommunen. 

Kontakt os
Ring til os på +45 7070 7001 for at høre mere eller aftale et møde, så vi sammen kan drøfte mulighederne for, hvordan samarbejdet kan strikkes sammen. Målet er sikre borgerne en effektiv sagsbehandling fremadrettet uden at det har omkostninger for kommunen og de ansatte sagsbehandlere i afdelingen.
I er også meget velkomne til at sende os en mail på info@nymannogjuhl.dk