Rådgivning vedr. færdigmelding af byggeri

Få hjælp til færdigmelding af byggeri

Er du løbet i problemer med færdigmelding af dit byggeri? Vi står klar til at hjælpe dig.

Eksempelvis hvis:

  • du har fået en varsling af kommunen, fordi du har bygget uden tilladelse
  • du er ved at sælge dit hus, hvor mægler har oplyst dig om manglende tilladelser
  • du har bygget nyt, men har svært ved at få godkendt det hos kommunen

Vi rådgiver dig uanset din situation, så du kommer hurtigst muligt videre.

Hjælp til færdigmelding af byggeri

Nymann & Juhl Byggerådgivning kan f.eks. hjælpe med:

  • Diverse dokumentation herunder overordnede beskrivelser
  • Ingeniørrådgivning og diverse beregninger
  • Tegningsmateriale
  • Prøvninger
  • Målinger
  • Ibrugtagningstilladelse

Vi har yderst konkurrencedygtige priser. Ring gerne og få et uforpligtende tilbud på opgaven – vi er billigere end du tror.

Hjælp fra en byggerådgiver

Kommunerne anbefaler hjælp fra en byggerådgiver

Der stilles store krav til de ansøgninger, kommunerne modtager. Selvom det ikke er et krav, så anbefaler kommunerne at du søger hjælp hos en professionel rådgiver. Du må dog gerne lave din ansøgning på egen hånd, men erfaringen viser, at det kan blive både dyrt og tidskrævende.

Er dit byggeri indplaceret i brandklasse 2-4 eller konstruktionsklasse 2-4 er der fra d. 1. januar 2020 krav om at der skal bruges en certificeret rådgiver.

Nymann & Juhl Byggerådgivning står klar til at hjælpe.

 

Vi hjælper også med lovliggørelse af byggeri

Er du løbet ind i krav om lovliggørelse af eksisterende byggeri, kan vi naturligvis også hjælpe med det. Læs mere om hvordan vi hjælper med lovliggørelse af byggeri eller kontakt os – så hjælper vi dig videre. 

Lad os hjælpe dig - Vi er Specialister i at hjælpe private hurtigt og smertefrit igennem systemet

Nymann & Juhl Byggerådgivning er en af de førende i Danmark ifht. at rådgive private om byggetilladelser, lovliggørelser og færdigmeldinger. Vi har specialiseret os i at få private hurtigt og smertefrit igennem systemet.

Faktisk handler 90% af vores sager om lovliggørelse, byggetilladelser og færdigmeldinger for private, da dette er vores klare fokus.

Vi er selv tidligere sagsbehandlere ved kommunen og har et indgående kendskab til lovgivningen, da vi har en tæt dialog med landets kommuner og altid opdateres på ny lovgivning.

Vi har dermed ”insider” erfaring i, hvad der skal til, for at få en byggesag godkendt - hurtigt og effektivt.

Vores team er sammensat præcis til opgaven, og derfor vil du opleve en hurtig og effektiv sagsbehandling til en yderst konkurrencedygtig pris.

 

 

Skærpede krav til dokumentation

Det er bygningsejeren, der har ansvaret for, at det færdige byggeri er lovligt. Ved afslutning af byggesagen skal det derfor erklæres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet. Det sker igennem Byg & Miljø.

Det er ikke nok kun at fortælle, at du overholder kravene i Bygningsreglementet. Du skal dokumentere/belyse, hvordan bygningen er opført, og hvordan du har opfyldt funktionskrav og/eller detailkrav.

Da du lavede din byggetilladelse, blev det beskrevet, hvilke tekniske emner (kapitler) dit byggeprojekt indeholder. Ved færdigmelding af byggeri skal du dokumentere hvert enkelt af disse emner og det kræver indgående kendskab til bygningsreglementet.

Af den grund kan det virkeligt anbefales at have en byggerådgiver med på sidelinjen.

 

 

Hvorfor er det nødvendigt at færdigmelde sit byggeri?

Når du har afsluttet dit byggeri, er det nødvendigt at færdigmelde det hos kommunen. Grunden er at det skal dokumenteres at arbejdet er udført i overensstemmelse med din byggetilladelse samt bygningsreglementet.

Du skal altid huske at melde dit projekt færdigt. Det gælder uanset, om byggeriet har krævet byggetilladelse eller ej. Det er fordi oplysningerne bruges til at opdatere BBR, som altid skal opdateret og korrekt ifht, din ejendom.

 

 

Er det nødvendigt med en ibrugtagningstilladelse for byggeriet? 

Ved ibrugtagningen skal kommunalbestyrelsen foretage en gennemgang af dokumentationen og
konstatere, at der foreligger dokumentation for de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af, inden der kan gives tilladelse til ibrugtagning. 

Generelt er der krav om ibrugtagningstilladelse for byggeri, som kræver byggetilladelse. Dette byggeri må ikke tages i brug, før der er givet tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen.

Visse typer af byggeri er dog undtaget fra krav om ibrugtagningstilladelse, selvom de kræver byggetilladelse. Undtaget fra ibrugtagningstilladelse er følgende:

Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse.