Ny skulptur til Grenaa krævede byggetilladelse

Nymann & Juhl sponsorere:

Ny skulptur til Grenaa krævede byggetilladelse & ibrugtagningstilladelse

I forbindelse med Grenaa Kunst- og Musikforenings 75-års jubilæum har vi været med til at sponsorere en ny skulptur til Grenaa, designet af bysbarnet Amalie Jakobsen.

Den næsten 6 meter høje skulptur har fået navnet "Kalejdoskop" og er placeret ved Pavillonen. Da skulpturen er offentligt tilgængelig, har det været nødvendigt at indhente en byggetilladelse og efterfølgende en ibrugtagningstilladelse – hvilket heldigvis er nogle af vores kernekompetencer hos Nymann & Juhl.

Det er vores byggerådgiver Ann, der har taget sig af sagen, som har varet i over et år.
– Den 5. februar 2022 fik hun byggetilladelsen i hus.
– Cirka 10 måneder senere kunne Grenaa Kunst- og Musikforening afsløre det store kunstværk på plænen ved Pavilionen i Grenaa.
– Herefter kunne Ann starte færdigmeldingen, og den 15. november 2023 modtog vi endelig ibrugtagningstilladelsen.

Grenaa er del af vores identitet

Vi er stolte over at have bidraget til det store kunstværk sammen med de andre sponsorer og Grenaa Kunst- og Musikforening. Grenaa vil altid have en særlig plads i vores fortælling om rejsen fra et enkelt kontorlokale i Grenaa med Casper som selvstændig byggerådgiver til der, hvor vi er i dag, hvor vi årligt har mere end 300 sager forbi vores skriveborde. Vi har altid oplevet en stor lokal opbakning fra borgere på Djursland, der har haft brug for en byggesagkyndig, tegninger eller ingeniørberegninger. Derfor glæder det os også ekstra meget, at vi har kunnet give lidt igen.

Hvornår skal du søge om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse?

Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at alt, der har et tag eller er offentlig tilgængeligt, kræver en byggetilladelse.
Det betyder, at du som udgangspunkt gerne må opføre en skulptur hjemme i din have uden at skulle søge om byggetilladelse. Men så snart skulpturen er offentlig tilgængelig, ligesom Kalejdoskopet i Grenaa, stilles der krav til opførslen af kunstværket, blandt andet med henblik på borgernes sikkerhed.

Når et byggeri er opført, skal det færdigmeldes, og i den forbindelse indsendes en attest for at opnå en ibrugtagningstilladelse, som skal dokumentere, at det opførte er i overensstemmelse med gældende love og regler, og at det er sikkert at bruge. For at tilladelsen kan gives, skal det dokumenteres, at alle forskrifter er overholdt, herunder byggelovgivning, bygningsreglementet, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og andre gældende forskrifter.

Visse typer af byggeri er dog undtaget fra krav om ibrugtagningstilladelse, selvom de kræver byggetilladelse.

Selvom det ikke i alle tilfælde er et krav at få hjælp af en byggerådgiver, anbefaler kommunerne det dog. Du må gerne lave din ansøgning på egen hånd, men erfaringen viser, at det kan blive både dyrt og tidskrævende at opnå de store krav, der stilles til de ansøgninger, kommunerne modtager.

Vi er glade for, at vi i dette projekt kunne bistå med hjælp til at få skulpturen ansøgt og færdigmeldt til glæde for borgerne i Grenaa. Hele betydningen i kunstværket, der inviterer til, at beskueren reflekterer over egen position i verden og de omkringliggende omgivelser, passer rigtig godt ind i det arbejde vi udfører hver dag. 

Ny skulptur til Grenaa

Billedet er lånt fra Grenaa Kunst- og Musikforening 

Vil du vide mere?

Du kan høre Tyge Ingerslev fra Grenaa Kunst-og Musikforening fortælle om kunstprojektet i videoerne herunder, samt kunsternes tanker om kunstværket til Grenaa.

Hør Tyge Ingerslev fra Grenaa Kunst-og Musikforening fortælle om projektet

Og om fonde og sponsorer, der har fået kunstværket i mål

Kunstner Amaile Jakobsen fortæller her om "Kalejdoskop"

Læs mere om skulpturen og tankerne bag her