Har du styr på LCA Beregninger? Det har vi – og vi hjælper gerne dig!

Hvad er en LCA beregning, og hvad bruges den til?

En LCA beregning i byggeri er en vigtig metode til at vurdere miljømæssige konsekvenser af en bygnings livscyklus, fra produktion af materialer til nedrivning. LCA står for Life Cycle Assessment, og beregningerne er et værktøj til at evaluere energiforbrug, drivhusgasudledning, affaldsproduktion og andre miljøpåvirkninger.

 

Krav til LCA beregninger ved byggerier over og under 1000m2

For byggerier over 1000m2 er det et krav at udføre en LCA beregning, der viser, om byggeriet overholder en grænseværdi for den samlede miljøbelastning. Grænseværdien er fastsat af myndighederne og varierer afhængigt af bygningens formål og størrelse.

Det er dog også blevet et krav at udføre LCA beregning ved byggerier under 1000m2 på grund af krav til energiramme, der sikrer et lavt energiforbrug. Bygherren skal dokumentere, at byggeriet overholder kravene til energiforbrug, hvilket kan opnås ved at udføre en LCA beregning, som viser, at byggeriet har en lav miljøbelastning.

I 2025 vil der også komme krav om grænseværdi til byggerier under 1000m2. Bygherren vil blive pålagt at udføre en LCA beregning, der viser, om byggeriet overholder grænseværdien for den samlede miljøbelastning. Disse krav er en del af en større bestræbelse på at reducere den miljømæssige påvirkning fra byggeri og skabe mere bæredygtige bygninger. 

LCA opsummering: 

  • Bygger du over 1000 m², er der allerede nu krav om LAC beregning og til græseværdien (resultatet af LCA beregningen).

  • Bygger du under 1000 m², er der endnu ikke krav til grænseværdien, det kommer der først i 2025, men der kan stadig være krav om, at der laves en LCA beregning fordi, der er krav til energiramme.

  • Bygger du et nyt parcelhus under 1000 m² inden 2025 kræver det en LCA beregning. Men bygger du en tilbydning eller et sommerhus, er der ikke krav om energiramme og LCA. 

 

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi er godt inde i lovgivningen på området og sidder klar til at hjælpe dig igennem LCA-junglen. 

Kontakt os
Tlf. +45 70 70 70 01
Mail: info@nymannogjuhl.dk

Få hjælp til LCA

Har du spørgmål omkring LCA, energirammer eller grænseværdier, er du meget velkommen til at skrive til os. Så vender vi tilbage hurtigst muligt med et bud på, hvordan vi kan hjælpe dig i mål eller videre.