Rådgivning vedr. lovligt byggeri

Gør byggeriet lovligt

Er du løbet i problemer med lovliggørelse af dit byggeprojekt eller færdigmelding på dit byggeri, så står vi klar til at hjælpe dig.

Eksempelvis hvis:

  • du har bygget uden tilladelse, og har fået en varsling af kommunen
  • du er ved at sælge dit hus, hvor mægler har oplyst dig om manglende tilladelser
  • du har bygget nyt, men har svært ved at få godkendt det hos kommunen

Vi rådgiver dig uanset din situation, så du kommer hurtigst muligt videre.

Vi hjælper dig med:
Ibrugtagningstilladelse
Byggeteknisk sagsbehandling
Retlig lovliggørelse
Fysisk lovliggørelse
Færdigmelding af byggeri
Tegninger til byggetilladelse
Ansøgning om byggetilladelse

Retlig og fysisk lovliggørelse

Retlig og fysisk lovliggørelse

Ved retlig lovliggørelse hjælper vi dig med at gøre ulovlige forhold lovlige ved at søge tilladelser eller dispensation til at beholde det opførte byggeri. Det betyder altså, at byggeriet formelt set lovliggøres uden at ændre noget ved byggeriet. 

Er du i tvivl om du kan benytte dig af retlig lovliggørelse, er du velkommen til at kontakte os.


Skal dit byggeri derimod fysisk lovliggøres, hjælper vi dig med at finde frem til, hvordan byggeriet skal ombygges eller evt. nedrives i forhold til overensstemmelse med lovgivningen.

Vi hjælper dig med at få styr på både det formelle og materielle, så du kan få godkendt dit byggeri. 

Ulovligt byggeri

Er dit byggeri ulovligt?

Dit byggeri er ulovligt hvis:

  • Det ikke lever op til byggelovens krav på opførelsestidspunktet, eller hvis det ikke lever op til vilkårene i en byggetilladelse
  • Det er opført uden byggetilladelse eller dispensation
  • Byggetilladelsen eller dispensationen er ugyldig.

Byggeriet kan altså være ulovligt på flere måder – både formelt og materielt.

Læs mere på Bygningsreglementet.dk eller kontakt os – så hjælper vi dig videre.